REGULAMIN  KSIĘGARNI Oficyny Wolny Tor

1. Księgarnia internetowa www.wolnytor.pl (zwana „KSIĘGARNIĄ”) jest prowadzona przez Fundację im. Adama Wittmanna z siedzibą przy Osiedlu Poziomkowym 10G/65, 62-002 Suchy Las, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518921, NIP:972-12-50-855, REGON: 302807803 (zwana „SPRZEDAWCĄ”).

2. Zamawiający w KSIĘGARNI (zwany „KLIENTEM”) powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W trakcie rejestracji lub podczas składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

3. KSIĘGARNIA służy nabywaniu przez KLIENTÓW e-booków znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

4. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www.wolnytor.pl zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania KSIĘGARNI i samych e-booków należy zgłaszać pocztą elektroniczną pod adresem: redakcja@wolnytor.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

ZAKUP E-BOOKA

1. KLIENT składa zamówienie, dokonując wyboru e-booków i umieszczając je w tzw. „koszyku”, podając niezbędne i prawdziwe dane oraz klikając przycisk „Kupuję i płacę”.

2. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3. KLIENT może zapłacić przelewem elektronicznym, przelewem bankowym lub kartą płatniczą.

4. W przypadku zapłaty przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia jest niezwłoczna, w przypadku zapłaty przelewem bankowym realizacja zamówienia następuje w pierwszym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Fundacji.

5. Do każdego zamówienia jest wystawiana elektroniczna faktura, która jest doręczana KLIENTOWI razem z e-bookiem.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Adama Wittmanna z siedzibą przy Osiedlu Poziomkowym 10G/65, 62-002 Suchy Las, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518921, NIP:972-12-50-855, REGON: 302807803.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT księgarni internetowej wolnytor.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie wolnytor.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. KLIENT ma prawo do rezygnacji z zakupu do momentu dokonania płatności za zakupionego e-booka.

2. KLIENT ma prawo odstąpić od umowy o dostawę e-booka w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z tego prawa KLIENT musi poinformować KSIĘGARNIĘ o swojej decyzji, składając oświadczenie pod adresem: redakcja@wolnytor.pl.

3. W przypadku odstąpienia od umowy o dostawę e-booka KSIĘGARNIA zwraca KLIENTOWI wszystkie otrzymane od niego płatności.

4. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy o dostawę e-booka nie przysługuje KLIENTOWI w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie e-booka przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od tej umowy. Zgody powyższej KLIENT udziela w momencie składania Zamówienia lub pobrania e-booka.

5. W przypadku wyrażenia przez KLIENTA zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania e-booka przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego KLIENTA do odstąpienia od umowy, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane w ramach działań nieuprawnionych.

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją transakcji kupna-sprzedaży w KSIĘGARNI strony będą starały się rozwiązać na drodze porozumienia.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress