Być może przeczytaliście już na tych stronach, że pierwsze trzy książki z dziesięciu planowanych przez Wolny Tor na najbliższe dwa lata to wznowienia. Oficyna wyjaśniła już gdzieś (szukajcie, a znajdziecie), dlaczego zamierza te trzy znane polskim czytelnikom książki wydać ponownie. Teraz zobligowała i mnie do tego samego: mam się wytłumaczyć, dlaczego w tych trzech przekładach będą zmiany.

Zacznę...